सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो त ?

आयकर ऐन, २०५८ मा सेयर बिक्रिबाट मात्र आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिले आफुले चाहेमा आय विवरण दाखिला नगर्दा पनि हुने व्यवस्था छ अर्थात सेयर बिक्रिबाट कमाएको पुँजीगत लाभमा काटिएको अग्रिम कर नै  सो प्राकृतिक व्यक्तिको 

In Nepal Tax

Social Links