Tax FAQ

झुट्टा एवम् नक्कली भ्याट बिल र त्यसको कर परिक्षण

भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कर लाग्ने कारोवारसंग सम्बन्धित वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको भ्याट आफुले बिक्री बाट उठाएको कर सँग  कट्टी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ।  त्यसरी कर कट्टी लिन नेपाल भित्र खरिद गरिएको भए कर बीजक देखाउनु अनिवार्य हुन्छ। यसै अन्तर्गत झुट्टा एवम् नक्कली खरिद ब

कोरोना कोषमा योगदान गरेको रकम करमा घटाउन पाइन्छ ?

कोभिड – १९ बाट भएको लकडाउनका कारण अति प्रभावित हुने श्रमिक, निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निजहरुको उद्योग व्यवसायको संरक्षणको लागि भनेर विभिन्न राहतको कार्यक्रमहरु नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७६/१२/१६ को निर्णयानुसार स्वीकृत भै कार्यान्वनम

करको दर घट्यो

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भई आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी सहकारी संघ/संस्थाले तिर्नुपर्ने आयकरमा छुटको व्यवस्था भएको छ ।  

अनुमानित कर विवरण वेबसाइटबाटै कसरी बुझाउने? (बिस्तृतमा फोटो सहित)

अनुमानित कर विवरण बुझाउनु पर्ने व्यक्ति आयकर ऐन, २०५८ अनुसार बार्षिक पाँच हजार भन्दा बढिको कर दायित्व भएका करदाताले आफ्नो व्यबसाय वा लगानीबाट हुने कुल आय तथा करयोग्य आय खुलाई आफ्नो अनुमानित कर विवरण पौ

कर विवरण बुझाउने म्याद थप कसरी गर्ने ?

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार हरेक करदाताले अघिल्लो आय बर्षमा भएको कारोबारको आय विवरण आश्विन मसान्तसम्म कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यबस्था रहेको छ । सो म्याद भित्र आय विवरण बुझाउन नभ्याउने करदाताको हकमा भने, आश्विन मसान्त भित्र नै कर अधिकृतको अग्रिम स्विकृति लिएर सो आय विवरण बुझाउने म्याद पौष मसान्तसम्म थप

Expat Employment and Tax Workshop 2018

We first organized an immigration workshop in May 2016 and 2017 which was a big success, and widely appreciated for its content and delivery. In last two and half year, we have seen further practical issues faced by expatriates in their work visa or renewal process, especially relating with tax comp

काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को लागि जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७५ मा निम्न अनुसार व्यवस्था गरी २०७५ साल श्रावण १ गते देखि कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोरा महानगरबासीहरुमा जानकारीको लागि अनुरोध छ । 

कम्प्युटरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनुमति लिएका व्यक्तिहरुले पुन: अनुमति लिनु पर्ने सूचना

कम्प्युटरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनुमति लिएका व्यक्तिहरुले पुन: अनुमति लिनु पर्ने  सम्बन्धि आन्तरिक राजस्व बिभागको सूचना !! 

आन्तरिक राजस्व बिभागको राजस्व शिर्षक परिवर्तन सम्वन्धी जरुरी सूचना

राजस्व दाखिलाको लागि कार्यालय कोेर्ड र केही राजस्व शिर्षक परिवर्तन सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व बिभागको जरुरी सूचना!

Tax Workshop, 2018 for NGOs/INGOs

Tax Updates 2075/76 and Practical tax issues in federal structure for NGOs/INGOs Finance Act 2075 has made plenty of key changes in Income Tax and VAT provisions applicable to NGOs/INGOs for 2075/76. In additi

बहाल करको विवाद र एकमुष्ठ समाधान

-- सिए. शेष मणि दाहाल केहि समय अघिसम्म बासिन्दा निकायले भाडा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा (सरल चलेको भाषामा भन्दा टिडिएस) गरी बाँकी रकम सम्पत्ति धनीलाई दिने कानुन र प

Business Tax Workshop 2018

Finance Act 2075 has made plenty of key changes in Income Tax and VAT provisions applicable for 2075/76. In addition, the federal structure and tax imposed by provinces and local level has not just created additional financial burden but also ambiguities for the tax payer. In this workshop our exper

किस्तावन्दि करको गणना कसरी गर्ने ?

किस्ताबन्दिमा कर गणना गर्नलाई सबैभन्दा पहिले तपाईको चालु आ.ब.को आय अनुमान गर्नुपर्दछ । आय अनुमान गरिसकेपछि, त्यसमा लाग्ने कर रकम निर्धारण गर्नुपर्दछ । त्यसरी आएको कर रकमलाई निम्नानुसारले हिसाब गरि किस्ताबन्दिमा कर तिर्नुपर्दछ । पौष मसान्तमाः कुल अनुमानित करको ४

म्याद थप बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !

आन्तरिक राजस्व विभागले कम्प्युटरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने अनुमति लिने समय चैत्र १५ बाट थप गरि जेष्ठ १५ पुर्याएको छ, सो सम्बन्धि सूचना यस प्रकार रहेको छ :

जरुरी सुचना !!

आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतिय प्रणाली मार्फत विजक जारी गर्नको लागि आफ्नो प्रमाणिकरण गरेका सफ्टवेयरहरु २०७४ चैत्र १५ गते भित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको केन्द्रिय विजक अनुगमन प्रणाली सँग आवद्धता हुने गरी पुनः प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । त्यसकारण तपाईले आफ्नो व्यबसायबाट विद

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लाग्ने जरिवाना (बिस्तृतमा)

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले आवश्यक कागजात नबुझाएमामा जरिवाना लगाउने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कानूनमा के के छ त व्यवस्था ? कुन कागजात कति समयभित्र बुझाएन भने कति जरिवाना लाग्छ, लगायतका जिज्ञासाको समाधान शराशमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सार्वजनिक परिपत्र र पूर्वादेश

सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्ने आयकर ऐनको कार्यान्वयनमा र ब्याख्यामा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभागका अधिकृतहरु लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिहरुलाई मार्ग निर्देशन दिन ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको

मिस म्याचका कारण र उदाहरण

कारोवार मिस म्याच अहिले करदाताले भोगी रहेको समस्या हो  । कुनै पनि दर्ता भएको करदाताले कुनै अवधिको आफ्नो खातामा कुनै बिक्रीकर्ता सँग खरिद गरेको भनेर उल्लेख गरेकोमा सोहि अवधिको लागि सो बिक्रीकर्ताले सोहि रकम बिक्री गरेको भनेर उल्लेख गरेको हुनु पर्दछ । यदि यसरी दुवै पक्षले आफ्नो कारोवारको

आयकर ऐन बमोजिम ब्याज र शुल्कको गणना (भाग १)

व्याज, शुल्क र सजाय के मा लाग्छ ? समयमा कर दाखिला नगरेमा ब्याज लाग्दछ । समयमा विवरणहरु (आय विवरण, किस्ताबन्दीको अनुमानित करको विवरण) दाखिला नगरेमा वा कागजात नराखेमा वा आयकर ऐन वा नियमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगरेमा वा झुठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेमा तथा कर सम्बन्धी

प्राकृतिक व्यक्तिको घर/जग्गा विक्रिमा कर

  प्राकृतिक व्यक्तिको कस्तो घर/जग्गा विक्रिमा कर लाग्छ? प्राकृतिक व्यक्तिले विक्री गरेको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको विक्रिमा पुजीगत कर लाग्दछ । गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिमा कस्तो घर जग्गा पर्दछन् ? 

Social Links