अन्तशुल्कको डन्डाले गाडीको मूल्य बढ्यो, टाटालेे ल्यायो नयाँ मूल्यसूची, १२ लाखसम्म बढ्यो

काठमाडौं।बजेटबाट सवारी साधनमा सीसीका आधारमा अन्तशुल्क लगाएको छ।हजार सीसीसम्मका सवारी साधनमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत राखेको छ भने हजार सीसी भन्दा माथिका सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाएको छ।

नयाँ व्यवस्थासँगै विभिन्न गाडीका अधिकृत बिक्रेताले मूल्य बढाउन थालेका छन्।टाटा गाडीको नेपालको अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले हजार सीसी भन्दा माथिको गाडीको मूल्य बढाएको छ।

सिप्रदीका बिक्री तथा बजार सहायक महाप्रवन्धक अर्जुन कार्कीले गरिखाने वर्गले किन्ने सुमो गाडीको मूल्य बढ्दा समस्या हुने बताए।'गरिखाने वर्गले टाटा सुमो किनेर विभिन्न रुटमा चलाउँथे।अब मूल्य बढेपछि उनीहरुको लागत समेत बढ्ने भयो।ती वर्ग सबैभन्दा बढी भिक्टिम भए,'उनले बिजमाण्डूसँग भने।उनले बजेटबाट नयाँ अन्तशुल्क निर्धारण भएपछि मार्जिन कम राखेर मूल्य कायम गरिएको बताए।
टाटा टियागो 

२०७५/०७६     २०७४/२०७५
गाडी मोडलमूल्यगाडी मोडलमूल्य
टियागो रिभोट्रोन एकसइ
पेट्रोल-११९९सीसी
२४,९५,०००टियागो रिभोट्रोन एकसइ
पेट्रोल-११९९सीसी
२३९५०००
टियागो एक्स इ विथ पीडब्लु एण्ड टीएस
पेट्रोल-११९९सीसी
२५,४५,०००टियागो एक्स इ विथ पीडब्लु एण्ड टीएस
पेट्रोल-११९९सीसी
२५५५०००
टियागो रिभोट्रोन एक्सएम
पेट्रोल-११९९सीसी
२७,९५०००टियागो रिभोट्रोन एक्सएम
पेट्रोल-११९९सीसी
२६५५०००
टियागो आर टी एक्स एम विथ टिएस एण्ड डुअल टोन
पेट्रोल-११९९सीसी
२८,५५०००टियागो आर टी एक्स एम विथ टिएस एण्ड डुअल टोन
पेट्रोल-११९९सीसी
२६९५०००
टियागो रेभोट्रोन एक्स जेड पेट्रोल-११९९सीसी३१,५५०००टियागो रेभोट्रोन एक्स जेड पेट्रोल-११९९सीसी२९९५०००
टिगोर रेभोट्ट्रोन एक्सइ
पेट्रोल ११९९ सीसी
२७,२५,०००टिगोर रेभोट्ट्रोन एक्सइ
पेट्रोल ११९९ सीसी
२४९५०००
टिगोर आरटीएक्स
इ विथ पिडब्लु एण्ड पिएस
पेट्रोल ११९९ सीसी
२७,९५,०००टिगोर आरटीएक्स
इ विथ पिडब्लु एण्ड पिएस
पेट्रोल ११९९ सीसी
२५९५०००
 

टिगोर रेभोट्रोन एक्सटी पेट्रोल ११९९ सीसी
 
 
२९,९५,०००टिगोर रेभोट्रोन एक्सटी पेट्रोल ११९९ सीसी
 
२८९५०००
टिगोर रेभोट्रोन एक्स जेड
पेट्रोल ११९९ सीसी
३१,९५,०००टिगोर रेभोट्रोन एक्स जेड
पेट्रोल ११९९ सीसी
३०९५०००
टिगोर रेभोट्रोन एक्स एक्सजेडओ
पेट्रोल ११९९ सीसी
३३,५५,०००टिगोर रेभोट्रोन एक्स एक्सजेडओ
पेट्रोल ११९९ सीसी
३२९५०००
बोल्ट रेभोट्रोन एक्स इ
पेट्रोल ११९३ सीसी
२८,७५,०००बोल्ट रेभोट्रोन एक्स इ
पेट्रोल ११९३ सीसी
२५३००००
 
बोल्ट रेभोट्रोन एक्स एम
पेट्रोल ११९३ सीसी
३०,५५,०००बोल्ट रेभोट्रोन एक्स एम
पेट्रोल ११९३ सीसी
२९५५०००
बोल्ट रेभोट्रोन एक्स एम एस
डिजल १२४८ सीसी
३१,९५,०००बोल्ट रेभोट्रोन एक्स एम एस
डिजल १२४८ सीसी
३०९५०००
बोल्ट रेभोट्रोन एक्स टी
पेट्रोल ११९३ सीसी
३२,९५,०००बोल्ट रेभोट्रोन एक्स टी
पेट्रोल ११९३ सीसी
३२५५०००
बोल्ट डिजल एक्स एम
डिजल १२४८ सीसी
३२,९५,०००बोल्ट डिजल एक्स एम
डिजल १२४८ सीसी
३१९५०००
बोल्ट डिजल एक्सटी
डिजल १२४८ सीसी
३५,३५,०००बोल्ट डिजल एक्सटी
डिजल १२४८ सीसी
३४५५०००
जेस्ट एक्स इ
पेट्रोल ११९३ सीसी
२९,९५,०००जेस्ट रेभोट्रोम एक्सएम
पेट्रोल ११९३ सीसी
३१५५०००
जेस्ट रेभोट्रोन एक्सएम
पेट्रोल ११९३ सीसी
३२,५५,०००जेस्ट रेभोट्रोन एक्सएम
पेट्रोल ११९३ सीसी
३१५५०००
जेस्ट रेभोट्रोन एक्सटी
पेट्रोल ११९३ सीसी
३५,५५,०००जेस्ट रेभोट्रोन एक्सटी
पेट्रोल ११९३ सीसी
३४९५०००
जेस्ट डिजल एक्सएम
डिजल १२४८ सीसी
३५,९५,०००जेस्ट क्वाड्राजेट एक्स एम डिजल १२४८ सीसी३४९५०००
जेस्ट डिजल एक्सटी
डिजल १२४८ सीसी
३८,५५,०००जेस्ट क्वाड्रनजेट एक्सटी डिजल १२४८ सीसी३७९५०००

टाटा सुमो गोल्ड
२०७५/०७६     २०७४ /२०७५
गाडी मोडलमूल्यगाडी मोडलमूल्य
सुमो गोल्ड टर्बो डीआइसिएक्स
डिजल -२९५६ सीसी
४०५५०००सुमो गोल्ड डिआइ सिएक्स पीएस
डिजल -२९५६सीसी
३२५००००
सुमोगोल्ड टर्बो डिआइ इ एक्स
डिजल -२९५६सीसी
४१५५०००सुमोगोल्ड टर्बो डिआइ इ एक्स
डिजल -२९५६सीसी
३३५००००
सुमो गोल्ड टर्बो डिआइ जीएक्स
डिजल -२९५६सीसी
४६५५०००सुमो गोल्ड टर्बो डिआइ जीएक्स
डिजल -२९५६सीसी
३५९००००
सुमो गोल्ड डिआइजिएक्स
डिजल -२९५६सीसी
४९५५०००सुमो गोल्ड डिआइजिएक्स
डिजल -२९५६सीसी
३७९००००
सुमो एसइ ४*४
डिजल -१९४८सीसी
३४५५०००सुमो एसइ ४*४
डिजल -१९४८सीसी
३३२५०००
सुमो एम्बुलेन्स
डिजल -१९४८सीसी
४१३००००--

 
टाटा स्ट्रोम
२०७५/०७६     २०७४ /२०७५
गाडी मोडलमूल्यगाडी मोडलमूल्य
सफारी स्ट्रोम एलएक्स एलइटी ४*२
डिजल -२१७९सीसी
५७९५०००सफारी स्ट्रोम एलएक्स एलइटी ४*२
डिजल -२१७९सीसी
४६७५०००
 
सफारी स्ट्रोम भिएक्स एलइटी ४*२
डिजल -२१७९ सीसी
६७९५०००सफारी स्ट्रोम भिएक्स एलइटी ४*२
डिजल -२१७९ सीसी
५६७५०००
सफारी स्ट्रा भिएक्स एलइट ४*४
डिजल -२१७९सीसी
७३५५०००सफारी स्ट्रा भिएक्स एलइट ४*४
डिजल -२१७९सीसी
६१७५०००

हेक्जा
२०७५/०७६     २०७४ /२०७५
गाडी मोडलमूल्यगाडी मोडलमूल्य
हेक्जा एक्सटी ४*४
डिजल २१७९ सीसी
९१५५०००हेक्जा एक्सटी ४*४
डिजल २१७९ सीसी
७९९५०००

नेक्सन

 
२०७५/०७६     २०७४ /२०७५ 
गाडी मोडलमूल्यगाडी मोडलमूल्य 
नेक्सन रेभट्रोन एक्सइ
पेट्रोल ११९८ सीसी
३४९५०००नेक्सन रेभट्रोन एक्सइ
पेट्रोल ११९८ सिसि
३२७५००० 
नेक्सन रेभट्रोन एक्सएम
पेट्रोल ११९८ सिसि
३७३५०००नेक्सन रेभट्रोन एक्सएम
पेट्रोल ११९८ सिसि
३४९५००० 
नेक्सन रेभट्रोन एक्सजेड +
पेट्रोल ११९८ सिसि
 
४२८५०००नेक्सन रेभट्रोन एक्सजेड +
 
३९९५००० 
नेक्सन रेभट्रोन एक्स जेड ‍+ डुअल टोन पेट्रोल ११९८ सिसि४३७५०००नेक्सन रेभट्रोन एक्स जेड ‍+ डुअल टोन पेट्रोल ११९८ सिसि४०५५००० 
नेक्सन रेभोटर्क एक्सटी
डिजल १४९४ सिसि
४२८५०००नेक्सन रेभोटर्क एक्सटी
डिजल १४९४ सिसि
४१५५०००
नेक्सन रेभोटर्क एक्सजेड +
डिजल १४९४ सिसि
४५९००००नेक्सन रेभोटर्क एक्सजेड +
डिजल १४९४ सिसि
४४५५०००
नेक्सन रेभोटर्क एक्सजेड + डुअल टोन
डिजल १४९४ सिसि
४६८५०००नेक्सन रेभोटर्क एक्सजेड + डुअल टोन
डिजल १४९४ सिसि
४५५५०००


यो समाचार  बिजमाण्डू डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links