Tax Roundup- 20 May, 2018

 
 

Tax Roundup- 20 May, 2018

 

मिडियामा करका कुरा

  • फराकिलो हुँदै करको दायरा। थप पढ्नुहोस्
  • बक्यौता कर उठाउन आन्तरिक राजस्व आक्रामक, ३४ को कारोबार रोक्का, विराटनगरमा ५० करोडको बक्यौता। थप पढ्नुहोस्
 

हाम्रो पोर्टल भित्र (सदस्यलाई)

  • के छ दफा १२० मा ? यस सम्बन्धमा विभागको ब्याख्या कस्तो छ, अहिले सम्म विभागबाट कुन कुन परिपत्र/निर्णय जारी भएका छन ? दफा १२० सम्बन्ध  कुनै Legal Case छ ?  सबै जानकारी एक ठाउँमा पाउन यहाँ Click गर्नु होस।
  • कुनै करदाताको अग्रिम कर कट्टि रकम दाखिला गर्न छुट भएमा वा अग्रिम कर कट्टि गर्न पर्ने रकम कट्टि गर्न छुट भएमा दफा १२० अन्तर्गतको शूल्क आकर्षित हुन्छ ? यस सम्बन्धमा राजस्व न्यायधिकरणको एक बैंकको मुद्धामा भएको फैसला। थप पढ्नुहोस्
  • कुन अवस्थामा Individual Service Contract लाई Employment Contract मानिन्छ ? आ. रा. वि को निर्णय। थप पढ्नुहोस्
 

हाम्रो TAX FAQ बाट

 
ब्लग पोस्ट
  • कम्पनी संस्थापना पश्चात कम्पनीले अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु। थप पढ्नुहोस्
Subscribe Package
Read More
Portal Features
Read More
Our Expert's Blog
Read More
color-twitter-48.png
color-facebook-48.png
color-forwardtofriend-48.png
 

Social Links