Tax Roundup- 15 July, 2018

*|MC:SUBJECT|*
ब्लग पोस्ट : बहाल करको विवाद र एकमुष्ठ समाधान

Tax Roundup- 15 July, 2018

 

मिडियामा करका कुरा

  • कर प्रशासनमा ब्यापक हेरफेरः भन्सार र राजस्व कार्यालय थपिए। थप पढ्नुहोस्
  • चिनीको भन्सार मूल्यांकनमा चित्त बुझाएनन् व्यवसायीले, पुनरावलोकनका लागि सय वटा निवेदन। थप पढ्नुहोस्

हाम्रो पोर्टल भित्र (सदस्यलाई)

  • Software निकासीकर्ताले पाउने VAT Refund प्रक्रिया - आ. रा. वि बाट भएको निर्णय। थप पढ्नुहोस्
  • कानून बमोजिम कर र विवरण बुजाई रहेको अवस्थामा  भुक्तानी प्रकृया (Mode of Payment) लाई मात्र आधार मानी खरिद रकम मध्ये केही रकम सक्कली केही रकम नक्कली हो भन्नु कत्तीको कानून सम्मत हुन्छ? राजश्व न्याधिकरणको एक मुद्धा मा भएको फैसला। थप पढ्नुहोस्
  • विदेशीसंगको कस्तो परामर्श लिंदा TDS र VAT दुवै आकर्षित हुन्छ?  आ. रा. वि बाट भएको निर्णय। थप पढ्नुहोस्

Payment of Second Installment of Estimated Tax

Upcoming Deadline- 32 Ashad (16th July)

हाम्रो TAX FAQ बाट

ब्लग पोस्ट
Subscribe Package
Read More
Portal Features
Read More
Our Expert's Blog
Read More
color-twitter-48.png
color-facebook-48.png
color-forwardtofriend-48.png

Social Links