Tax Roundup- 28 May, 2018

 
 

Tax Roundup- 28 May, 2018

 

मिडियामा करका कुरा

हाम्रो पोर्टल भित्र (सदस्यलाई)

  • सम्झौता अनुसार दुरसंचार सेवा प्रयोग गरे वापत गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई गरेको भुक्तानीमा कति अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने हो , ५% कि १०% ? आ. रा. वि को निर्णय। थप पढ्नुहोस्
  • खर्च कट्टी दाबी गर्न  के कस्तो प्रमाणहरु को आवश्कता पर्छ ? यस सम्बन्धमा राजस्व न्यायधिकरण एक मुद्दाको फैसलामा। थप पढ्नुहोस्
  • Government Affiliated Entities लाई गरेको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्छ ? थप पढ्नुहोस्

हाम्रो TAX FAQ बाट

  • कम्प्युटर बिजक जारी गर्ने अनुमति नवीकरण गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ! थप पढ्नुहोस्
ब्लग पोस्ट
  • न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न पर्छ- अन्तर्वार्ता। थप पढ्नुहोस्
Subscribe Package
Read More
Portal Features
Read More
Our Expert's Blog
Read More
color-twitter-48.png
color-facebook-48.png
color-forwardtofriend-48.png
 

Social Links