म्याद थप बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !

आन्तरिक राजस्व विभागले कम्प्युटरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने अनुमति लिने समय चैत्र १५ बाट थप गरि जेष्ठ १५ पुर्याएको छ, सो सम्बन्धि सूचना यस प्रकार रहेको छ :


Social Links