कर विवरण बुझाउने म्याद थप कसरी गर्ने ?

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार हरेक करदाताले अघिल्लो आय बर्षमा भएको कारोबारको आय विवरण आश्विन मसान्तसम्म कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यबस्था रहेको छ । सो म्याद भित्र आय विवरण बुझाउन नभ्याउने करदाताको हकमा भने, आश्विन मसान्त भित्र नै कर अधिकृतको अग्रिम स्विकृति लिएर सो आय विवरण बुझाउने म्याद पौष मसान्तसम्म थप गर्न पाईने कानुनी व्यबस्था रहेको छ ।
सामान्यतयाः हाल कर कार्यालयले कागजमा लेखेर म्याद थप गर्न पेश गरेको निवेदन स्विकार गर्न छोडिसकेको छ । यसको लागि अनिबार्य रुपले अनलाईनबाट निबेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा हामी सो निवेदन कसरी पेश गर्ने भन्नेबारे प्रकृयागत रुपमा उल्लेख गर्नेछौं ।
सर्बप्रथम आन्तरीक राजस्व विभागको वेवसाईट www.ird.gov.np मा जानुहोस । तपाइले निम्न किसिमको पेज देख्नुहुन्छ । त्यसपछि, बिचमा रहेको Taxpayer Portal मा क्लिक गर्नुहोस ।

Taxpayer Portal क्लिक गरिसकेपछी तपाइ निम्न बमोजिमको पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ । त्यस पेजको छेउ मा रहेको General मा रहेको Taxpayer Login मा क्लिक गर्नुहोस ।

त्यसपछि, माथि देखाएझैँ पेज खुल्नेछ । अब तपाइले कर कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको Username र Password हालेर आफ्नो करको एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ । यो username र password लिन कर कार्यालयमा नै सम्पर्क राख्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाई भ्याटमा दर्ता हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाइले यो username र password लिसकेको हुनुपर्छ ।

अब तपाइले फोटोमा देखाए झैँ Request For Filling Date Extension मा क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ । तपाइले चित्रमा Request For Filling Date Extension मा क्लिक गरेपछी निम्न बमोजिमको पेज खुल्छ ।

अब फोटोमा देखाएजस्तै गरि, आर्थिक बर्ष २०७३.७४ हाल्नुहोस । बढाउनु पर्ने मिति, कहिले सम्म चाहिने हो, सो भर्नु होस्, तर याद राख्नुहोस् यो मिति पौष मसान्तभन्दा उता हुनु हुदैन र त्यसपछी बढाउनु पर्ने कारण के हो, सो पनि उल्लेख गर्न नाभुल्ल्नु होला । यहि कारणको आधारमा कर अधिकृतले तपाईको म्याद थप गर्ने नगर्ने निर्णय लिन सक्छन । 

त्यपछि क्रमश:, Save Bottom, Submit Bottom र Print Bottom थिच्नुहोस र सो कागजलाइ प्रिन्ट गर्नुहोस । सो प्रिन्ट गरेको कागज बोकेर सम्बन्धित कर कार्यालय गएर पेश गर्नुहोस । कर अधिकृतले सिस्टममा Verify गरिसके पछी तपाईको आय विवरण बुझाउने म्याद थप भयो । याद गर्नुहोस, यो म्याद थप भनेको आय विवरण अर्थात् कागजात बुझाउने म्यादमात्र थप गरिएको हो, कर बुझाउने म्याद थप गरिएको होइन । त्यसकारण, समयमा कर नतिरेमा लाग्ने जरिवाना बाट म्याद थप गरेकै आधारमा तपाई बच्न सक्नुहुन्न ।

म्याद थप लिने प्रक्रिया Step by Step (छोटकरीमा)

१. www.ird.gov.np मा login गर्नुहोस ।

२. Taxpayer Portal मा क्लीक गर्नुहोस ।

३. General मा क्लीक गर्नुहोस ।

४. Taxpayer Login मा क्लीक गर्नुहोस ।

५. Auto verification Username and Password मार्फत Login गर्नुहोस ।

६. Request for Filing Date Extension मा क्लीक गर्नुहोस ।

७. आर्थीक बर्ष, बढाउने मिति र बढाउनुका कारण भरी सेभ गर्नुहोस । Submission No. आउनेछ ।

८. Submit गरी प्रिन्ट गर्नुहोस ।

९. सम्बन्धित कर कार्यालयमा गई गर्नुहोस् ।

कस कस्ले लिनुपर्ने ?
असोज मसान्तसम्ममा कर विवरण बुझाइ नसकेका कर दाताहरुले म्याद थपको स्वीकृति लिनुपर्दछ ।

नलिएमा के हुन्छ ?
निर्धारणयोग्य आयको ०.१% प्रति वर्षका दरले हुने रकम वा १०० रुपैयाँ प्रति महिनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना लाग्नेछ

Social Links