आगामी बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग, बैशाख १५ भित्र दिइसक्नुपर्ने


काठमाडौं–अर्थमन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्तो खालको भन्सार महसुल, आयकर, अन्तशुल्क चाहिएको हो सो बारे सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ ।
 केही समययता अर्थमन्त्रालय राजस्व समितिले वार्षिक बजेट तथा राजस्व नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सबै क्षेत्रबाट सुझाव माग्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको (२०७६÷०७७) को बजेट तर्जुमा गर्दा विद्यमान राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनका सुधारमा सुझाव दिन भनेको छ । सुझाव बैशाख १५ गतेसम्म दिइसक्नुपर्ने छ । 

यो समाचार  रातोपाटी डटकम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links